شرایط شغلی مهندس شیمی درآلمان

توجه ویژه آلمان به انرژی تجدید پذیر و استانداردهای زیست محیطی، باعث شده که در این زمینه بسیار شناخته شود. به همین دلیل بازار کار شیمی در آلمان بسیار وسیع و گسترده می باشد و صادرات مواد شیمیایی این کشور نسبت به سایر کشورهای اروپایی بیشتر است.

صنایع شیمیایی آلمان در چندین سال اخیرموقعیت خود را حفظ کرده و سرعت رشد آن چشمگیر بوده است. در نتیجه سهم درآمد فروش مواد شیمیایی درآلمان افزایش یافته است. حضور صنایع خودروسازی در آلمان باعث پیشرفت در صنایع مواد شیمیایی شده و این همکاری بین صنایع شیمی با مشتریان صنعتی، رونق و فزونی به همراه داشته است.

آلمان یکی از بزرگترین صادر کنندگان مواد شیمیایی در جهان است و یکی از عوامل موفقیت در صنعت شیمیایی آلمان، ظرفیت نوآوری آن است. آلمان به عنوان بزرگترین عرضه کننده مواد شیمیایی، از بالاترین سطوح استراتژی تحقیق و توسعه در اروپا را برخوردار است. به همین علت دومین جایگاه صنایع شیمیایی در اداره ثبت اختراع اروپا، از آن آلمان است. این میزان قدرت و نوآوری باعث شده تا آلمان به عنوان یک کشور مهم در صنعت شیمیایی به حساب آید.