اخذ ویزای کاری

کثرت فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های مختلف وعدم بازار کار متناسب با تعداد فارغ التحصیلان و افزایش روز افزون نیروی کار ماهر در کشور عزیزمان ایران موجب شده است بسیاری از جوانان جویای کار به ویزای کار به کشورهای اروپایی بیاندیشند و کشور آلمان یکی از مقاصد اصلی ایرانیان جویای کار است . دو کشور آلمان و اتریش به عنوان دو کشورپیشرفته صنعتی اروپایی غربی به دلیل نیاز شدید به نیروی کار متخصص و همچنین نیروی کار ماهر، بازار کار بسیار مناسبی برای جذب جوانان جویای کار می باشند .
دفتر حقوقی نوروزی در هامبورگ آلمان این فرصت را پدید آورده است که مجموعه ما با تسلط بر جدیدترین قوانین و مقررات ویزای کار کشورهای هدف ، دست برتر را در زمینه خدمات کاریابی و ویزای کاری در آلمان و اتریش داشته باشد.
این دفتر با توجه به رزومه و سوابق شغلی هر یک از متقاضیان به صورت اختصاصی برای آنها با شرکت ها ، کارخانجات ،کارفرمایان و ... در آلمان مکاتبه و مذاکره می نماید و موافقت آنها را جهت استخدام هموطنان بدست می آورد . به عبارت بهتر،همکاران ما در دفتر آلمان به لحاظ سالها تحصیل وزندگی در آلمان و تسلط بر زبان آلمانی ، بهترین ارتباط ممکن را برقرار می نمایند و با معرفی ویژگی های مثبت هموطنان و دفاع از رزومه آنها ، موقعیت شغلی مناسب را برای ایشان می یابند .
ویزای job offer وjob seeker :
وقت سفارت چهارتا شش هفته ای برای job offer
پس از یافتن شغل مناسب برای متقاضی ، مراتب با ذکر جزییات ( تاریخ شروع کار – مبلغ حقوق دریافتی ، بیمه و خدمات جانبی ، ساعت کار و میزان مرخصی و ... ) به اطلاع متقاضی می رسد . در صورت موافقت او و رضایت کامل از شغل و شرایط آن پس از انجام فرایند انعقاد قرارداد با کارفرما ،موسسه ما وقت سفارت چهار تا شش هفته ای از سفارت آلمان دریافت می نماید ومتقاضی در روزمصاحبه با در دست داشتن مدارک کامل جهت ویزای کار درسفارت حاضر می شود .
امتیاز بزرگ این نوع ویزا کاری آن است که متقاضی به محض دریافت ویزا و ورود به آلمان یا اتریش بلافاصله در محل کار خود شروع بکار می نماید . در واقع با دریافت ویزای جاب آفری ، متقاضی بدون نگرانی از هزینه های زندگی و ... مستقیما کار جدید خود را با تمام شرایطی که در قرارداد آمده است ، در کشور مقصد شروع نموده و حقوق ماهیانه خود را دریافت می دارد ،این تفاوت طلایی مهمترین امتیاز ویزای جاب آفری بر ویزای جستجوی کار می باشد.
ویزای جستجوی کار :
چنانچه مدرک تحصیلی ، رزومه و سوابق شغلی و سطح زبان متقاضی ، مناسب شرایط ویزای جاب آفری نباشد و امکان انعقاد قرارداد کار وجود نداشته باشد در آن صورت ویزای جستجوی کار با توجه به شرایط ،مناسبترین گزینه خواهد بود در این حالت دفتر ما با ارزیابی شرایط و مدارک متقاضی ویزای جستجوی کار شش ماهه برای او دریافت نموده تا به کشور مقصد سفر نماید و شخصا به جستجوی شغل مورد نظر خویش بپردازد . بدیهی است چنانچه ایشان ظرف مدت مذکور موفق به یافتن کار مورد نظر خود شود ، با ارائه مدارک مربوطه ، ویزا و اقامت خود را تمدید خواهد نمود در غیر اینصورت ویزای او منقضی شده و به کشور باز خواهد گشت . قابل ذکر است چنانچه این فرد موفق به یافتن کار نشود اما طبق قراین و شواهد و مدارک اثبات نماید در آینده نزدیک قرارداد کاری منعقد خواهد کرد ، در آن صورت تحت شرایطی ویزای شش ماهه مذکور به مدت چند ماه قابل تمدید می باشد . درواقع دولت آلمان در صورت احراز شرایط مذکور این فرد را ملزم و مجبور به ترک آلمان نمی نماید بلکه مهلت دوباره ای به وی می دهد.